ДисципліниДисціпліни, що викладаються на кафедрі

         «Гігієна та екологія»:    
  •  6 курс, спеціальність: «лікувальна справа», «педіатрія» (спеціаліст)
  • 1 курс спеціальність "Фізична терапія та ерготерапія" (бакалавр)   
        "Охорона праці в медичній галузі":
  • 5 курс, спеціальність "Стоматологія" (спеціаліст)
  • 4 курс спеціальність "Фармація" (магістр)
  • 3 курсспеціальність "Стоматологія" (магістр) 
  • 3 курс спеціальність "Фізична терапія та ерготерапія" (бакалавр)
  • 2 курс спеціальність "Медицина" (магістр)
       "Охорона праці в фармацевтичній галузі":
  • 5 курс, спеціальність "Фармація"
       "Основи охорони праці та охорона праці в фармації":
  • 5 курс, спеціальнасть "Клінічна фармація" 
        "Гігієна в фармації та екологія":
  •  2 курс спеціальність "Фармація" (магістр).
           
Comments