ДисципліниДисціпліни, що викладаються на кафедрі
 • «Гігієна та екологія»
 •  6 курс, спеціальність: «лікувальна справа», «педіатрія».
 • Охорона праці в медичній галузі
 • 5 курс, спеціальність "Стоматологія" "Спеціаліст"
 • 3 курсспеціальність "Стоматологія" "Спеціаліст"
 • Охорона праці в фармацевтичній галузі
 • 5 курс, спеціальність "Фармація"
 • Основи охорони праці та охорона праці в фармації
 • 5 курс, спеціальнасть "Клінічна фармація"
 •  «Загальна гігієна"
 • Магістри медицини 2 курс охорона праці в медичній галузі
 • Фармацевти "магістри" 2 курс гігієна в фармації та екологія
 • Бакалаври "фізична терапія та ерготерапія" 1 курс гігієна та екологія 
           лікарі-інтерни за спеціальністю «Загальна гігієна».

Comments