ДисципліниДисціпліни, що викладаються на кафедрі
 • «Гігієна та екологія»:
 •  6 курс, спеціальність: «лікувальна справа», «педіатрія» (спеціаліст).
 • 1 курс спеціальність "Фізична терапія та ерготерапія" (бакалавр).
 • "Охорона праці в медичній галузі":
 • 5 курс, спеціальність "Стоматологія" (спеціаліст)
 • 3 курсспеціальність "Стоматологія" (магістр)
 • 2 курс спеціальність "Медицина" (магістр)

 • "Охорона праці в фармацевтичній галузі":
 • 5 курс, спеціальність "Фармація"
 • "Основи охорони праці та охорона праці в фармації":
 • 5 курс, спеціальнасть "Клінічна фармація" 
 • "Гігієна в фармації та екологія":
 •  2 курс спеціальність "Фармація" (магістр).
           
Comments