Колектив кафедри
Рублевська Надія Іванівна
завідуюча кафедри,  доктор медичних наук, професор, лікар вищої категорії зі спеціальності “Гігієна харчування”, голова Проблемної комісії «Громадське здоров’я» ДЗ «ДМА МОЗ України». 
Автор 240 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 4 монографій, 3 патентів на корисну модель, 2 методичних рекомендацій, які затверджено МОЗ України, 5 інформаційних листів, 4 навчальних посібників, які затверджені ЦМК МОЗ України.
Напрямок наукових досліджень – вплив факторів навколишнього середовища на формування здоров’я населення промислових територій.
Під її керівництвом виконані та захищені 3  роботи на здобуття звання «Магістр медицини», захищена  та виконується 2 дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія.
 
Шевченко Олександр Анатолійович
д.мед.н., професор, член-кор. Української екологічної академії наук.
Лікар з комунальної гігієни вищої категорії.Науковий напрямок – медична екологія, еколого-гігієнічні проблеми поводження з промисловими відходами.
 
 
Штепа Олександр Пименович 
к.мед.н., доцент, директор обласного лабораторного центру Державної санітарно-епідеміологічної служби України.
Науковий напрямок – дослідження в галузі раціонального харчування спортсмені
 
Щудро Світлана Анатоліївна 
д.мед.н., доцент, лікар вищої категорії.
Науковий напрямок - гігієна та професійна патологія, вплив соціально-гігієнічних чинників та умов навчання на формування здоров’я підлітків загальноосвітніх навчальних закладів.
Напрямок наукових досліджень – вивчення стану здоров’я дітей та підлітків (3-17) років та його оптимізація за рахунок використання аліментарного фактора.
Відповідальна за роботу наукового студентського гуртка.
 
Григоренко Любов Вікторівна 
к.мед.н., доцент, докторант, англомовний викладач кафедри, друга вища освіта, Перекладач англійської мови;  Вчений секретар ІІ медичного факультету ДЗ «ДМА». Відповідальна за наукову роботу на кафедрі. Напрямок наукових досліджень – гігієнічна оцінка впливу питної води з різних джерел водопостачання на стан здоров’я сільського населення. Являється дійсним членом Національної Федерації наукової аналітики в Україні (Лондон) в рамках проекту МАНБО; член Європейської асоціації психологів, педагогів і медиків  "Science" (Швейцарія); член Національної асоціації  громадського здоровя при "Інституті громадського здоровя ім.О.М.Марзєєва (Київ). Автор понад 124 науково-методичних публікацій; 5 монографій; 2 патентів на корисну модель; 3 інформаційних листів; 2 реєстрів галузевих нововведень, тощо.
  
Крамарьова Юлія Сергіївна
к.мед.н, доцент, англомовний викладач, відповідальна за методичну роботу та інтернатуру на кафедрі,  заступник Голови комітету фахової експертизи ліцензійного іспиту "Крок-2. Загальна лікарська підготовка" за напрямом "Гігієна; організація охорони здоров'я", відповідальний секретар комісії з питань нострифікації документів про освіту іноземних громадян, член Національної асоціації громадського здоров'я при "Інституті громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва" (м. Київ). Секретар кафедри.
Напрямок наукових досліджень – медична екологія, еколого-гігієнічні аспекти застосування органо-мінеральних добрив, отриманих з осадів міських стічних вод».
 
Кулагін Олександр Олександрович
к.мед.н., викладач кафедри. Виконує обов'язки заступника декана ІІ-го медичного факультету. Відповідальний за організацію навчального процесу на кафедрі. Відповідальний за охорону праці, пожежобеспечність та електробезпеку на кафедрі. Член Національної асоціації громадського здоров'я при "Інституті громадського здров'я ім. О.М. Марзєєва" (м. Київ). Член конкурсної комісії з питань проведення щорічного конкурсу проектів та стартапів "Inno Dnipro". Внутрішній аудитор (ISO 9001) ДЗ "ДМА". Член моніторингової групи ІІ-го медичного факультету. 
Напрямок наукових досліджень - медична екологія, аспекти еколого - гігієнічеого застосування нафтопродуктів.
 
Зайцев Вячеслав Володимирович 
викладач кафедри, лікар з гігієни вищої категорії.
 
Доненко Олена Юріївна
лаборант кафедри, вища хіміко-технологічна освіта за спеціальністю електрохімія.
 
Рудь Інна Володимирівна
викладач кафедри, вища медична освіта за спеціальністю "Медико-профілактична справа", лікар ІІ категорії зі спеціальності "Загальна гігієна"
 
Степанов Сергій Володимирович
 аспірант кафедри.
 

Пимоненко Анастасія Дмитрівна

лаборант кафедри, студентка 6 курсу ДЗ "ДМА"