Колектив кафедри
Рублевська Надія Іванівна
завідуюча кафедри,  доктор медичних наук, професор, лікар вищої категорії зі спеціальності “Гігієна харчування”, голова Проблемної комісії «Громадське здоров’я» ДЗ «ДМА МОЗ України». 
Автор 240 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 4 монографій, 3 патентів на корисну модель, 2 методичних рекомендацій, які затверджено МОЗ України, 5 інформаційних листів, 4 навчальних посібників, які затверджені ЦМК МОЗ України.
Напрямок наукових досліджень – вплив факторів навколишнього середовища на формування здоров’я населення промислових територій.
Під її керівництвом виконані та захищені 3  роботи на здобуття звання «Магістр медицини», заплановані та виконуються 2 дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія, запланована  дисертаційна робота очного аспіранта з напрямку підготовки «Громадське здоров
я».
 
Шевченко Олександр Анатолійович
д.мед.н., професор, член-кор. Української екологічної академії наук.
Лікар з комунальної гігієни вищої категорії.Науковий напрямок – медична екологія, еколого-гігієнічні проблеми поводження з промисловими відходами.
 
 
Штепа Олександр Пименович 
к.мед.н., доцент, директор обласного лабораторного центру Державної санітарно-епідеміологічної служби України.
Науковий напрямок – дослідження в галузі раціонального харчування спортсмені
 
Щудро Світлана Анатоліївна 
д.мед.н., доцент, лікар вищої категорії.
Науковий напрямок - гігієна та професійна патологія, вплив соціально-гігієнічних чинників та умов навчання на формування здоров’я підлітків загальноосвітніх навчальних закладів.
Напрямок наукових досліджень – вивчення стану здоров’я дітей та підлітків (3-17) років та його оптимізація за рахунок використання аліментарного фактора.
Відповідальна за роботу наукового студентського гуртка; за наукову роботу на кафедрі.
 
Григоренко Любов Вікторівна 
к.мед.н., доцент, докторант, англомовний викладач кафедри, друга вища освіта, Перекладач англійської мови;  Вчений секретар ІІ медичного факультету ДЗ «ДМА». Відповідальна за наукову роботу на кафедрі. Напрямок наукових досліджень – гігієнічна оцінка впливу питної води з різних джерел водопостачання на стан здоров’я сільського населення. Являється дійсним членом Національної Федерації наукової аналітики в Україні (Лондон) в рамках проекту МАНБО; член Європейської асоціації психологів, педагогів і медиків  "Science" (Швейцарія); член Національної асоціації  громадського здоровя при "Інституті громадського здоровя ім.О.М.Марзєєва (Київ). Автор понад 124 науково-методичних публікацій; 5 монографій; 2 патентів на корисну модель; 3 інформаційних листів; 2 реєстрів галузевих нововведень, тощо.
  
Крамарьова Юлія Сергіївна
к.мед.н, викладач.
Напрямок наукових досліджень – медична екологія, еколого-гігієнічні аспекти застосування органо-мінеральних добрив, отриманих з осадів міських стічних вод».
 
Дзяк Микола Вікторович 
к.мед.н., викладач кафедри.
Напрямок наукових досліджень – еколого-гігієнічні проблеми місць накопичення промислових відходів, вплив на здоров’я населення.
 
Кулагін Олександр Олександрович
к.мед.н., викладач кафедри.
Напрямок наукових досліджень - медична екологія, аспекти еколого - гігієнічеого застосування нафтопродуктів.
 
Зайцев Вячеслав Володимирович 
викладач кафедри, лікар з гігієни вищої категорії.
 
Хников Олександр Михайлович
лаборант кафедри, вища медична освіта за спеціальністю медико-профілактична справа
 
Доненко Олена Юріївна
лаборант кафедри, вища хіміко-технологічна освіта за спеціальністю електрохімія.
 
Степанов Сергій Володимирович
очний аспірант кафедри.