Головна‎ > ‎Кафедра‎ > ‎

Історія кафедри

Кафедру засновано у 1922 р. як кафедру загальної, соціальної гігієни та гігієни праці. З 1997 р. кафедра носить назву “Гігієни та екології” та об'єднує в собі колишні самостійні кафедри: комунальної і радіаційної гігієни, гігієни праці, гігієни дітей і підлітків, гігієни харчування та клінічної дієтології.

На кафедрі навчаються студенти VI курсу медичного факультету. Щорічно забезпечується випуск більше 500 студентів за фахом “Лікувальна справа”, “Педіатрія” та ІV – VI курсів за фахом “Медико-профілактична справа”.

На кафедрі проходять підготовку лікарі-інтерни з фаху “Загальна гігієна”.

Кафедрою проводиться післядипломна підготовка фахівців з гігієни харчування.

Кафедра приймала участь у розробці нових навчальних програм викладання гігієни, кваліфікаційних характеристик лікаря-випускника за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Медико-профілактична справа”.

Напрямки наукових досліджень кафедри:

  • комплексне вивчення суспільного здоров’я населення у зв’язку із впливом факторів навколишнього середовища в умовах екологічного негаразду та розробка профілактичних заходів щодо охорони довкілля і здоров’я населення, розробка нових методичних підходів до оцінки стану здоров`я населення в умовах багатофакторного впливу чинників довкілля та рекомендацій по вдосконаленню ранньої донозологічної діагностики при масових профілактичних обстеженнях населення;
  • еколого-гігієнічна оцінка наслідків техногенного порушення і забруднення ґрунту і суміжних об`єктів на території промислових комплексів;
  • дослідження факторів промислового середовища та трудового процесу та змін у організмі робочих у процесі трудової діяльності;
  • фізіолого-гігієнічне обґрунтування раціонального харчування різних вікових груп дитячого населення та оптимізація стану здоров’я дітей та підлітків за рахунок використання аліментарного фактору;
  • санітарно-гігієнічна оцінка якості та безпеки харчових продуктів та продовольчої сировини.

На кафедрі працюють науково-виробничі трудові колективи (НВТК), які пройшли акредитацію та атестацію в МОЗ України на право проведення досліджень: