Головна‎ > ‎Кафедра‎ > ‎

Історія кафедри

Кафедру засновано у 1922 р. як кафедру загальної, соціальної гігієни та гігієни праці. З 1997 р. кафедра носить назву “Гігієни та екології” та об'єднує в собі колишні самостійні кафедри: комунальної і радіаційної гігієни, гігієни праці, гігієни дітей і підлітків, гігієни харчування та клінічної дієтології.

На кафедрі навчаються студенти І-VI курсів за спеціальностями:    “Лікувальна справа”, “Педіатрія” , "Стоматологія", "Фармація", "Ерготерапія та фізична реабілітація", "Медицина".

Кафедра приймала участь у розробці кваліфікаційних характеристик нових навчальних програм викладання дисциплін "Гігієна", " Охорона праці в галузі". 

 Напрямки наукових досліджень кафедри:

  • комплексне вивчення суспільного здоров’я населення у зв’язку із впливом факторів навколишнього середовища в умовах екологічного негаразду та розробка профілактичних заходів щодо охорони довкілля і здоров’я населення, розробка нових методичних підходів до оцінки стану здоров`я населення в умовах багатофакторного впливу чинників довкілля та рекомендацій по вдосконаленню ранньої донозологічної діагностики при масових профілактичних обстеженнях населення;
  • еколого-гігієнічна оцінка наслідків техногенного порушення і забруднення ґрунту і суміжних об`єктів на території промислових комплексів;
  • дослідження факторів промислового середовища та трудового процесу та змін у організмі робочих у процесі трудової діяльності;
  • фізіолого-гігієнічне обґрунтування раціонального харчування різних вікових груп дитячого населення та оптимізація стану здоров’я дітей та підлітків за рахунок використання аліментарного фактору.

На кафедрі працюють науково-виробничі трудові колективи (НВТК), які пройшли акредитацію та атестацію в МОЗ України на право проведення досліджень: