Рублевська Надія Іванівна
зав. кафедри,  доктор медичних наук, професор, лікар вищої категорії зі спеціальності “Гігієна харчування”, лікар-спеціаліст зі спеціальності "Гігієна праці", голова Проблемної комісії «Громадське здоров’я» ДЗ «ДМА МОЗ України», член Національної асоціації "Громадське здоров'я".
Автор 270 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 4 монографій, 3 патентів на корисну модель, 2 методичних рекомендацій, які затверджено МОЗ України, 1 розробки у реєстрі галузевих нововведень, тощо.

5 інформаційних листів, 4 навчальних посібників, які затверджені ЦМК МОЗ України, 6 посібників, які затверджені вченою радою ДЗ "ДМА". 
Напрямок наукових досліджень – вплив факторів навколишнього середовища на формування здоров’я населення промислових територій.
Під її керівництвом виконані та захищені 3  роботи на здобуття звання «Магістр медицини», захищені  2 дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія, науковий керівник 2 аспірантів (денної очної та вечірньої форм навчання) зі спеціальності 229 "Громадське здоров'я", спеціалізація 14.02.01 - гігієна та професійна патологія.
N.I. Rublevska, MD, professor, head of hygiene and ecology department. Responsible for all activities of the department; member of the problem committee "Hygiene and social medicine" of the SE DMA; Doctoral dissertation "Hygienic aspects of aerogene influence of xenobiotics on form on health of children in technogenic region" was defended in 2011. Author has about 180 scientifical publications, which include 80 methodical publications.

Шевченко Олександр Анатолійович
д.мед.н., професор, член-кор. Української екологічної академії наук, директор НДІ МБП ДЗ "ДМА", член Національної асоціації "Громадське здоров'я".
Науковий напрямок – медична екологія, еколого-гігієнічні проблеми поводження з промисловими відходами. Під його керівництвом виконани та захищени 5 дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук. Науковий консультант дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.
O
.A.Shevchenko, MD, professor Doctoral dissertation "Scientific rationale for the environmental hygiene to prevent exposure to toxic industrial waste on the environment and human health" was defended in 2009. Head of the problem   committee "Hygiene and social medicine" of the SE DMA; Author has about 178 scientifical and methodical publications,which include 2 monographs, 38 methodical publications.

         Штепа Олександр Пименович 
         к.мед.н., доцент, в. о. директора ДУ "Обласний лабораторний центр МОЗ України", член Національної асоціації "Громадське здоров'я".
            Науковий напрямок – дослідження в галузі раціонального харчування спортсменів.
            Shtepa O.PPhD, assistant of professor of  hygiene and ecology. Acting as Director of State Institution 'Dnipropetrovsk Laboratory center Of Health Ministry of Ukraine.

            Щудро Світлана Анатоліївна 
 д.мед.н., доцент, лікар вищої категорії зі спеціальності "Гігієна харчування".
 Науковий напрямок - гігієна та професійна патологія, вплив соціально-гігієнічних чинників та умов навчання на формування здоров’я підлітків загальноосвітніх   навчальних закладів.Відповідальна за патріотично-виховну роботу.
 S.A. Schudro, MD, assistant of professor of  hygiene and ecology. Doctoral dissertation "Criterial value of social-hygienic factors and conditions of study in health formation    of adolescents studying in comprehensive schools" was defended in 2011. Responsible for students’ scientific society and educational work. Author has about 140 scientifical and    methodical publications, which include 2 monographs.

 Крамарьова Юлія Сергіївна
 к.мед.н, доцент, англомовний викладач, має сертифікат В2 з англійської мови, відповідальна за методичну роботу та інтернатуру на кафедрі,  заступник Голови   комітету фахової експертизи ліцензійного іспиту "Крок-2. Загальна лікарська підготовка" за напрямом "Гігієна; організація охорони здоров'я", відповідальний   секретар комісії з питань нострифікації документів про освіту іноземних громадян, член Національної асоціації "Громадське здоров'я" при "Інституті громадського   здоров'я ім. О.М. Марзєєва" (м. Київ). 
 Напрямок наукових досліджень – медична екологія, еколого-гігієнічні аспекти застосування органо-мінеральних добрив, отриманих з осадів міських стічних   вод».
 Y.S. Kramarova, PhD, assistant of professor of hygiene and ecology. Dissertation for the candidate of medical sciences degree (PhD thesis) name is “Ecological and     hygienic substantiation of application of organic fertilizers derived from sludge of urban waste water”. Vice-Dean of II International Faculty. Responsible for teaching-methodical   work on hygiene for English-speaking students; secretary of hygiene and ecology department. Applicant has about 67 scientifical and methodical publications.

 Григоренко Любов Вікторівна 
  к.мед.н., доцент, виконує дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, англомовний викладач кафедри, друга вища освіта, Перекладач       англійської мови;  Вчений секретар ІІ медичного факультету ДЗ «ДМА». Відповідальна за наукову роботу на кафедрі та роботу СНТ. Напрямок наукових досліджень   – гігієнічна оцінка впливу питної води з різних джерел водопостачання на стан здоров’я сільського населення. Являється дійсним членом Національної Федерації   наукової аналітики в Україні (Лондон) в рамках проекту МАНБО; член Європейської асоціації психологів, педагогів і медиків  "Science" (Швейцарія); член   Національної асоціації "Громадське здоров'я". Автор понад 124 науково-методичних публікацій; 5 монографій; 2 патентів на корисну модель; 3 інформаційних листів; 2 реєстрів галузевих нововведень, тощо.
L.V. Hrygorenko, PhD, assistant professor of  hygiene and ecology, doctorant, second high education, interpreter- translator (English language). Dissertation for the candidate of medical sciences degree (PhD thesis) name is “Ecological and   hygienic assessment of soil pollution by cadmium and lead in the conditions of technogenic loading on the environment in the Dnipropetrovsk region”. Responsible for organization of scientific work at the department, scientific secretary of II Medical faculty Scintific Council. Author of 124 scientifical and methodical publications, 5 monographs. 


O.O. Kulagin, PhD, teacher. Responsible for the educational process at the department. Dissertation for the candidate of medical sciences degree (PhD thesis) name is Ecological and hygienic estimation and regulation of the refined products content in the black soil and ways of its biological remediation. Responsible for safety and computer support at the department. Applicant has about 19 scientifical and methodical publications.O. Y. Donenko, Laboratory assistant